28. august 2017

KROPP OG KIRUGI

Hei , Kan en ta plastisk kirugi når en er under 18 år i norge ved foreldres godkjenning og hvordan foregår dette? Jeg har alltid vært misfornøyd med nesen min etter at den en gang ble knekt.. Jeg ønsker derfor å fikse på dette samtidig som jeg ønsker å fylle inn litt mer i brystene mine etter amming 🙂 .. Hadde vært fint med svar!

Hei,

Dersom du er under 18 år må du ha samtykke fra foreldre/ foresatte for å få gjennomført plastikk kirurgi.

I utgangspunkt står det i Pasientrettighetsloven (§ 4-3 første ledd b)) at den helserettslige myndighetsalder er 16 år.

Det betyr at ungdom som har fylt 16 år i utgangspunktet har rett til å ta beslutninger i forhold til egen helse, men helsemyndighetene har også stilt krav til at noen kiurgiske inngrep krever en 18 års grense. Her nevner de blant annet plastisk kirurgi.

Derfor har Helsedepartementet anbefalt at man skal være 18 år for å kunne samtykke til plastisk kirurgi. Hvis ikke du er fylt 18 år, så må dine foreldre/foresatte godkjenne det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv