7. mars 2018

Konflikt med saksbehandler i barnevernet.

Jeg er en jente på 17 år som bor i fosterhjem. Jeg sliter mye med depresjon og selvskading. Det er slik at jeg har en tidligere fostermor som jeg prater mye med. Hun er den eneste personen i verden jeg stoler 100% på og som virkelig lytter når jeg prater og som viser omsorg for meg. Nå har saksbehandleren i barnevernet sagt at jeg ikke får ha mer kontakt med min tidligere fostermor. Han har også ringt henne og sagt til henne at hun ikke får ta mer kontakt. De fosterforeldrene jeg har nå er snille, men de er unge og reiser ofte bort og jeg blir sittende hjemme alene. Jeg vet jeg har gjort noen feil som har gjort dem sinte, men det er ikke min forrige fostermor sin skyld. Det er feil valg jeg har gjort. Jeg tør ikke engang snakke med psykologen om alle problemene mine. Det er det bare min forrige fostermor som får høre og jeg trenger henne når jeg alt tårner seg opp. Saksbehandleren i barnevernet truer med å sende meg til instititusjon. Hva kan jeg gjøre, han forstår nada.

Tema: Barnevern

Hei og takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det er leit å høre at ting har vært vanskelig for deg.

Det virker som din forrige fostermor betyr mye for deg, og at det er godt for deg å prate med henne. Kanskje du kan forsøke å fortelle saksbehandleren din hvor mye dette betyr for deg, slik at han eller hun skjønner at dette er noe du virkelig har behov for? Det er også en mulighet at du får med deg noen andre og snakker med saksbehandleren din om dette. Kanskje du har en lærer du stoler på, eller helsesøster på skolen?

Det er også slik at når du bor i fosterhjem skal det komme en person fra kommunen hjem til deg minst fire ganger i året. Dette kalles for tilsynsperson. Tilsynspersonen skal være en person du stoler på og som du får snakke med alene. Du kan for eksempel ta opp med denne personen at du syns det er kjedelig at fosterforeldrene dine reiser så mye bort uten deg. Dersom du ikke har en slik tilsynsperson kan du ta dette opp med saksbehandleren din. Dette er noe alle barn i fosterhjem skal ha!

Det er også slik at barn over 15 år har egne partsrettigheter i barnevernssaker. Det betyr blant annet at du kan be om å få se dokumentene barnevernet har om deg, klage og ha egen advokat hvis det er snakk om å bli flyttet ut av familien.

Når du er involvert i en barnevernssak har du flere rettigheter. En av de viktigste er retten til å bli hørt. Det betyr at barnevernet skal snakke med deg for å få høre hva du mener, ønsker eller tenker. Barnevernet skal også informere godt om hva de gjør og hvorfor.

Dersom du ikke er fornøyd med den jobben som barnevernet gjør så kan du klage. Dette gjelder også hvis du ikke har fått en tilsynsperson som kommer på besøk i fosterhjemmet. Først og fremst bør du fortelle saksbehandleren at du ikke er fornøyd slik at dere sammen kan finne ut hva dere kan gjøre. Dersom ikke dét fungerer så kan du klage. Barnevernet har en plikt til å hjelpe til med å skrive en klage.

Vi har skrevet mer om retten til å bli hørt i barnevernet på denne siden, og på denne siden finner du mer informasjon om å klage dersom du er misfornøyd.

Håper ting løser seg for deg på en god måte!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv