8. mars 2018

Kollektiv straff

I klassen min er det 29 elever. 10 +/- av de har ødelagt data, pult, stoler, klokke og en dør. Lærerne og rektoren vet hvem som er skyldig i dette. Har de da rett til å straffe hele klassen, inkludert de uskyldige?

Tema: Skole

Hei, så fint at du spør oss om dette.

Kollektiv straff er i utgangspunktet ikke lov i Norge. Det er et prinsipp i norsk rett at straff bare skal ramme de som har gjort noe galt.

Noen former for reaksjoner kan skolen likevel ha lov til dersom de ikke vet hvem som har gjort det. De kan for eksempel lage nye ordensregler som gjelder for alle på skolen. I din sak forteller du imidlertid at skolen vet hvem som har ødelagt data, pult, stoler, klokke og en dør. Hvis de vet hvem som gjorde dette kan de ikke straffe resten av klassen for dette. Det vil være kollektiv straff som ikke er lov.

Hvis du mener at skolen har brukt kollektiv straff, kan du klage til rektor. Vi har laget en klagemal du kan bruke og skrevet litt mer om kollektiv straff på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

Spørsmålsarkiv