5. januar 2018

Kollektiv avstraffning

Har institusjoner lov å bruke kollektiv avsraffning?

Tema: Barnevern

Hei!

Du skriver ikke hva slags institusjon du mener, men vi svarer som om det er en barneverninstitusjon. Skriv tilbake til oss hvis dette ikke stemmer.

Kollektiv straff er ikke lov, verken i institusjoner eller andre steder. Vi har en nettside om kollektiv straff på skole, og omtrent det samme vil gjelde på en institusjon.

Det er viktig å skille mellom straff (reaksjon på noe galt som noen har gjort) og sikkerhetstiltak (for å hindre at personer eller ting blir skadet eller ødelagt). Kollektiv straff er ikke lov, men sikkerhetstiltak, for eksempel hvis noen har ødelagt noe, stukket av eller ruset seg, kan være lovlige hvis de er nødvendige.

Hvis du mener institusjonen du bor på har brukt ulovlig kollektiv straff, bør du først si fra om dette til din primærkontakt eller lederen på institusjonen. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får, bør du melde fra til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan behandle klager på tvangsbruk i institusjon. De kan også ha tilsyn, for eksempel se på om husreglene på institusjonen er lovlige.

Her er en oversikt over fylkesmannskontorene i Norge.

Vi håper dette svaret er nyttig, skriv gjerne til oss igjen hvis vi ikke har svart på det du lurte på eller hvis du har flere spørsmål.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv