7. april 2017

Kollektiv avstraffelse

Kan skolen si at trinnet ikke kan dra på byturer lenger etter at noen gutter fyrte opp fyrverkeri på forrige tur? De voksne vet ikke hvem det var, men det vet sånn ca. Resten av elevene. Det er dumt at det skal gå ut over alle elevene på trinnet.

Hei !

Takk for spørsmålet om kollektiv straff. Det har vi skrevet om på vår nettside: Kollektiv straff er ikke lov

Dersom skolen har laget nye ordensregler som gjelder for alle på skolen, så har de lov til det. Men dersom det bar er ditt trinn som ikke får dra, så er det ikke tillat.

Dersom du klager til fylkesmannen kan de avgjøre saken.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv