30. november 2017

koffer?!?!?!

hvis æ blir misshandla eller seksuelltrakasert av foreldran mine å barneværnet ikje hjelpe mæ å æ blir mobba på skola som æ har blitt i alle åran å går i 10 nu, ka ska æ gjøre??????

Hei,

Det du beskriver høres ikke greit ut. Barnevernet har plikt til å hjelpe deg hvis du ikke har det bra hjemme. Rektor og alle de som jobber på skolen har ansvar for at du har det bra på skolen.

Hvis de som skal hjelpe deg ikke gjør det må du si ifra. Det er fylkesmannen som skal passe både at barnevernet og skolen gjør jobben sin. Du kan sende klage både på barnevernet og på skolen.

Vi tror det er lurt hvis du klarer å finne en voksen du stoler på som kan hjelpe deg. Det kan være helsesøster eller miljøarbeider på skolen.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 eller Røde Kors hjelpetelefon Kors på halsen. Der møter du noen som er vant til å snakke med ungdom som har det vanskelig.

Vi håper dette hjelper deg videre. Du er velkommen til å skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv