16. august 2017

KLASSEBYTTE

Hei. Jeg går 2 klasse på vgs nå. Jeg har går i en klasse jeg ikke trives i. Det har vært en del krangler og jeg har ingen venner på skolen. Jeg har vært på en del møter med miljøarbeider og rådgiver som forstår hvor ille jeg har det. Jeg har snakket med avdeligsleder på skolen om at jeg vil bytte klasse. Hun nekter å la meg bytte. Miljøarbeider og rådgiver har snakket med henne og de mener også at jeg burde få bytte klasse. Men avdelingsleder mener at hvis en spør om å bytte klasse. Så vil plutselig alle bytte. Hun mener også at jeg har programfag med nye klasser. Problemet er at de i klassen min har også de fagene. Jeg kommer aldri til å få venner. Vil heller ikke være venn med noen i klassen min etter alt som har skjedd. Avdelingsleder sier bare at jeg må bytte skole om jeg har det ille. Jeg er på venteliste på en annen skole, men det er mange før meg og det er lite sannsynlig at jeg kommer inn. Så hva skal jeg gjøre? Jeg vil virkelig bytte klasse. Jeg sliter psykisk og dette ødelegger enda mer.

Tema: Mobbing Skole

Hei!

Så fint at du har skrevet til oss. Vi forstår at du må ha det vanskelig i klassen du er i nå, ut fra det du skriver.

Det er slik at skolen bestemmer hvilken klasse elevene skal gå i, og elever kan ikke kreve å få bytte klasse. Men skolen har et ansvar for at du har det bra på skolen. Dette betyr at du skal trives og ha det bra i klassen du går i, slik at du kan konsentrere deg om læring.

Når du ikke har det bra i klassen din, kan dette være et brudd på det som står i opplæringsloven kapittel 9a der det står at du har rett til et godt skolemiljø. Skolen har en plikt til å stoppe det som foregår og hjelpe deg til å få et godt miljø på skolen. Hvis det hjelper å bytte klasse, kan dette være et mulig tiltak. Du skriver at også miljøarbeider og rådgiver forstår hvor ille du har det og mener at du bør få bytte klasse.

For å få dette til, kan du sende en klage til rektor. Der kan du skrive om det du opplever og foreslå at det vil hjelpe deg å bytte klasse. Du kan også be foreldrene dine være med på et møte med rektor. Rektor har ansvar for å sette inn tiltak som gjør at du får det bra på skolen.

Vi har skrevet litt mer om hvordan du kan gå fram for å skrive en klage på våre nettsider.

Lenke til nettsider der du kan få hjelp til å klage

Vi ønsker deg lykke til! Skriv gjerne til oss igjen hvis det ikke løser seg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv