16. januar 2017

Kirke

Kan foreldre bestemme om jeg vil melde meg ut av statskirken eller ikke og om jeg vil bli med i kirken eller ikke?

Hei og takk for at du skriver til oss!

Når du er 15 år bestemmer du selv om du vil være medlem i kirken og om du vil gå i kirken.

Lenke til Barneombudets nettside om rett til egen tro.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv