6. april 2017

karakterer

kan en lærer gi deg en karakter på noe du driver med på fritiden din? I mitt tilfelle fikk jeg en karakter innenfor faget sal og scene pga hun så meg i et skuespill.

Tema: Skole

Hei,

Fint at du skriver til oss.

Å dra inn aktiviteter du gjør på fritiden og gi vurdering med karakter på dette er ikke innenfor det vi kaller vurderingsforskriften.

«Sal og scene» har egne kompetansemål, og det er disse læreren din skal vurdere deg etter. Det høres underlig ut å vurdere en elev etter å ha sett denne i en forestilling utenom skoletiden og uten å ha avklart dette med eleven i forkant.

Barneombudet har laget en egen side som heter: Vurdering og karakter

Vi synes du skal ta en prat med læreren din eller rektor slik at du får oppklart dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

 

 

Spørsmålsarkiv