15. november 2017

Kan lekser koste penger?

Klassen min har fått hjemmeoppgåve i mat og helse. Men er det lovlig med tanke på at vi må betale for det selv? I tilleg er det samme uke som mange tentamner så det passer dårleg.

Hei!

Skolen skal være gratis. Det står i opplæringsloven § 2-15. Det betyr at skolen ikke kan kreve at du eller foreldrene dine betaler for aktiviteter knyttet til opplæringen. Dette gjelder også for lekser som skolen gir i mat og helse. Når skolen gir lekser kan disse ikke innebære at du eller foreldrene dine må betale penger for at du skal kunne gjøre leksene.

Om du mener skolen gir for mye lekser bør du ta det opp med kontaktlæreren din. Vi har samlet litt mer informasjon om lekser her: Info om lekser

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv