6. desember 2017

Kan lærerne kalle elevene ting

Hei.
Kontaktlæreren min har kalt med surrehode fordi jeg noen ganger glemmer ting. Hun har også sagt det rett til meg og også ut foran klassen. Har læreren lov til å kalle meg ting, eller foran klassen?

Tema: Mobbing Skole

Hei,

Det er ikke greit at læreren kaller deg ting. Du har rett til å ha det bra på skolen. De voksne har et særlig ansvar for at du har det bra.

Noen ganger hører vi dessverre om at også lærere oppfører seg dårlig mot elever. Da er det viktig at elevene sier fra til læreren at det ikke er greit. Man kan også si fra til andre voksne om hva som skjer. Du kan ta det opp med en annen lærer, med rektor, med foreldrene dine, eller en annen voksen du stoler på.

Hvis du ikke har det bra på skolen, kan du klage til skolen, sånn at de hjelper deg til å ha det bra. Du kan lese mer om det på våre nettsider.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv