21. august 2017

Kan lærere gjøre dette?

Kan lærere holde et helt klassetrinn til å være ute i hvert eneste langfriminutt i et år uten deres vilje, bare fordi noen i det klassetrinnet ikke klarte å sitte stille i friminuttene?

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan ikke straffe alle elevene for noe bare noen får har gjort. Det kalles kollektiv straff.

Men hvis det skjer mye inne i friminuttene som ikke er bra, slik som vold, hærverk eller mobbing, kan skolen bestemme at alle elevene skal ut i friminuttet, slik at det kan være voksne der som følger med og holder orden.

Vi foreslår at dere tar opp denne saken med skolens ledelse, for eksempel via elevrådet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv