16. mai 2014

Kan lærer bruke makt?

Har lærere lov til og bruke makt på deg dytte eller ta deg hart i handa? Jeg satt inne og ventet på en venn som var på do. jeg fikk veldig vond i handa etter på

Tema: Skole Vold

Hei

Takk for at du skriver til oss i Barneombudet.

Lærere har ikke lov til å dytte deg eller dra deg hardt i armen. Dette gjelder selv om du kan ha gjort noe som ikke er lov. Det står i opplæringsloven § 2-9 at fysisk refsing eller annen krenkende behandling ikke er lov.

Læreren har lov til å holde eller skyve en elev unna en farlig situasjon. Hvis du satt rolig og ventet på en venn, er ikke dette en farlig situasjon. Du kan lese mer på nettsidene våre om hva slags regler og hva slags reaksjoner som er lov på skolen.

Lenke til nettside om skolen ordensreglement

Det kan være lurt å be foreldrene dine være med deg på skolen og snakke med læreren om dette. Du kan fortelle hvordan du opplevde det som skjedde. Ofte skjønner lærere at de har oppført seg dumt, og kan si unnskyld.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret fra læreren, kan du si fra til rektor. Hvis dyttingen var så hard at du fikk vondt eller ble skadet, er det ekstra viktig at rektor får vite det. Rektor er sjefen på skolen, og han kan gi læreren beskjed om at det ikke er lov til å dytte elever. Foreldrene dine kan hjelpe deg med å snakke med rektor om det som har skjedd.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv