16. oktober 2014

Kan jeg møte faren min?

Kan jeg møte faren min selv om mamma ikke godtar det?
Hun sier at han må kontakte barnevernet for at vi skal i det hele tatt se hverandre?
Han har gått igjennom en del ulovlige ting, men han er helt ren nå.

Hei

Vanligvis har både barn og foreldre rett til samvær, dvs ha kontakt med hverandre, men da pleier det å være godt planlagt. Da har man ofte laget det som kalles en samværsavtale. I denne avtalen står det blant annet hvor ofte man skal være sammen med den man ikke bor fast hos.

Når det skal lages en avtale om samvær mellom deg og faren din, må du høres. Det betyr at din mening skal høres, og siden du er over 12 år skal dine ønsker telle mye.

Vi anbefaler deg å snakke mer med moren din om dette. Men det høres ut som dere kan trenge litt hjelp til å finne ut av dette.Kanskje dere kan dra sammen på familievernkontoret for å få snakket ordentlig sammen? Der kan dere også få råd om hva som kan gjøres.

Du kan lese mer om familievernet her – og her finner du også ditt nærmeste familievernkontor:

Lenke til familievernet

På nettsidene våre har vi skrevet om hvilke rettigheter barn har når foreldre ikke bor sammen. Du kan lese mer om dine rettigheter her:

Lenke til side om å endre samvær eller flytte

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv