4. desember 2017

kan de gjøre det

kan foreldrene dine melde deg på aktiviter uten at du vill det selv

Tema: Fritid

Hei

Selv om det er foreldrene dine som bestemmer over deg, er det vanlig at barn får være med å bestemme hvilke aktiviteter de vil drive med. I barnekonvensjonen står det at du har rett til å bli hørt i saker som gjelder deg. Det vil si at foreldrene dine kan oppfordre deg til å være med på en aktivitet, men de bør ikke tvinge deg. Jo eldre du blir, jo mer skal du få bestemme selv.

Du kan forsøke å snakke med foreldrene dine om dette så dere kan komme fram til en god løsning dere er enige om. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med de foreldrene dine om dette, kan du få noen tips til den vanskelig samtalen med en voksen her: Lenke til side om den vanskelige samtalen med voksne

Lykke til!

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv