9. mars 2017

Ka vil eg??

Eg vil flytte men eg vil ikke flytte eg klarer ikke å besteme meg. Ka skal eg gjøre??

Hei, fint at du har skrevet til Barneombudet.

Vi er ikke helt sikre på hva du går rundt og tenker på. Men vi skjønner at det er noe som er vanskelig, og at det gjelder flytting.

Mange barn som har foreldre som ikke bor sammen, lurer på hvem de skal bo mest sammen med. Vi vet ikke om dette også gjelder deg.

I tilfelle det er slik kan du lese om dette temaet her:

her kan du lese mer om foreldre som ikke bor sammen.

Så er det også slik at når man har det vanskelig, er det lurt å snakke med en voksen om hva man går og tenker på. Mange barn synes det er greit å snakke med helsesøster på skolen. Helsesøstre er vant til å snakke med barn og ungdom, og de har også god oversikt over andre som kan være til hjelp når ting er vanskelig.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv