31. januar 2018

Jobbe

Hei! Jeg har fylt 18 år, men bor hjemme. Har foreldrene mine da rett til å bestemme at jeg ikke får lov til å arbeide på kafeen hvor jeg har stilling?

Hei!

Når du er 18 år, bestemmer du dette helt selv. Siden du fortsatt bor hjemme, kan foreldrene dine lage husregler som du må følge, men de kan ikke nekte deg å jobbe.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv