24. januar 2018

jobb

hvor kan jeg søke jobb jeg er 15 år snart.

Hei,

Takk for spørsmålet!

Når du er mellom 13 og 15 år kan du ha lette småjobber. Dersom du vil jobbe før du fyller 15 år, må foreldra dine godkjenne det.

Når du fyller 15 er det flere jobber du kan søke på. Hovedregelen da er at du kan ta arbeid som ikke er til skade for helsa di, eller hindrer deg i skolegangen. Ung.no lister opp følgende som eksempler på steder du arbeide

  • på kontor
  • i bibliotek
  • i butikk
  • på restauranter, pensjonater og liknende
  • i parker, gravlunder etc

Det blir vanskelig for oss å svare på hvor du kan finne en slik jobb, men spør foreldrene dine eller noen i klasse som du vet har jobb. De kan gi deg råd.

Her kan du lese mer om Aldersgrense for å jobbe.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv