15. september 2017

Jgjgvv

Jeg ble mobber kan du hjelpe mæ

Tema: Mobbing

Hei,

Mobbing er ikke greit.  Vi skjønner at du har det vanskelig og det er bra du spør om hjelp.

Det er ingen som skal få lov å mobbe deg. Skolen og alle som jobber der har ansvar for at mobbingen slutter. Hvis de ikke har fått det til, må de prøve hardere og på en annen måte. Ingen barn skal leve med å bli mobbet sånn som du forteller om.

Snakk med en voksen og fortell hvordan du har det på skolen og hva som skjer på nett. Hvis du har sagt ifra før og det ikke hjelper så si ifra igjen. Skolen og særlig rektor har et stort ansvar for at mobbingen slutter og at du får det bra på skolen. Her kan du lese om hva rektor skal gjøre med mobbing. Samme sted kan du lese om hvordan du kan klage hvis det skolen gjør ikke hjelper.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv