9. februar 2017

Jeg vil ikke jobbe, men moren min skjønner ikke det

Hei. Moren min vil at jeg skal jobbe og det finner meg bare ikke i. Jeg er så opptatt at de eneste fridagene jeg har er fredag,lørdag og søndag. Mamma vil at jeg skal jobbe på mandager og onsdager. Disse er dagen jeg vanligvis bruker på lekser eller øver til prøve. Nå siden jeg ble 16 ikke så lenge siden vil ikke moren min hjelpe meg økonomisk. Det er på en måte en straff fordi jeg ikke vil jobbe. Jeg føler personelig at jeg er for sliten for å jobbe samtidig som skole begynner å ta en tak på meg. Jeg må bli bedre på forskjellige fag og jeg har dette siste semesteret til å klare det. Moren min skjønner ikke hvordan det er å være ungdom i denne tiden. Jeg hadde med to venner med meg hjem. Moren min spurte hvis noen av dem jobber. Den ene gjore det mens den andre ikke. Nå vil jo den andre som ikke jobbe begynne å jobbe, men jeg fikk hlre timeplanen hennes og hun har alt tiden i verden til å jobbe. Mens jeg som har skole, lys behandling, lekse og trening klarer ikke å balansere med jobbing til. Etter vennene mine besøkte så ser det ut som om moren min tror at alle sammen jobber, og at jeg må også følge fasadan, men moren min skjønner ikke at det er ikke noe fasada å føle.

Hei

Ingen kan tvinge deg til å jobbe. Du velger altså selv om du skal påta deg arbeid ved siden av skolen.

Det er også slik at foreldrene dine har ansvaret for deg fram til du er 18 år. Moren din skal bl.a. sørge for at du har mat og klær.

Er det slik at moren din har dårlig råd, finnes det hjelp å få. Hun kan for eksempel søke råd på NAV.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv