24. august 2017

Jeg vil ikke flytte

Hei. Jeg er en jente på 12 år og har det veldig bra i fosterhjemmet mitt. Men for noen dager siden bestemte barnevernet at jeg var nøtt til å flytte, fordi de syns ikke fosterhjemmet jeg bor i er bra nok. Det syns ikke jeg. Jeg mener at jeg har et veldig bra fosterhjem og at grunnene de har for at jeg må flytte, ikke stemmer i det hele tatt. Så jeg lurer på om de har lov til å bestemme at jeg skal flytte uten at jeg blir spurt. Kan ikke jeg få være med å bestemme det selv?

Hei, så fint at du har skrevet til oss.

Før barnevernet bestemmer dette, har du rett til å bli hørt. Det betyr at de skal snakke med deg for å høre hva du mener, ønsker eller tenker. Men det betyr ikke at de alltid kan gjøre det du vil. Når barnevernet skal finne ut hva som er best for deg, er det mange forskjellige ting de må vurdere.

Vi skjønner at det er vanskelig å måtte flytte til et annet fosterhjem hvis du trives der du er. Hvis barnevernet bestemmer at du skal flytte til et annet fosterhjem må de fortelle deg hvorfor de mener det er nødvendig.

Hvis barnevernet bestemmer noe du ikke vil, skal de fortelle deg hvordan de har tatt hensyn til dine ønsker, og hvorfor de har bestemt det de har gjort.

Barnevernet bør altså fortelle deg hvorfor de mener at du må flytte sånn at dere kan snakke om det. Vi synes du skal ta kontakt med saksbehandleren din barnevernet å be om en samtale så fort som mulig. Hvis du synes det er vanskelig kan du be tilsynsføreren din om hjelp. Du har rett til å ha med deg en du stoler på i denne samtalen, for eksempel kan tilsynsføreren din bli med.

Du kan vise det vi har skrevet til barnevernet.

Hvis du ikke kommer noen vei med dette og barnevernet ikke har spurt deg om hva du ønsker, eller sagt hvordan de har tatt hensyn til dine ønsker, kan du si fra til barnevernet om dette.

Vi har laget et skjema du kan fylle ut og sende inn, som du finner her. På denne siden kan du også lese mer om retten til å bli hørt i barnevernet.

Du er velkommen til å skrive til oss igjen hvis du vil det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv