1. september 2017

Jeg trenger hjelp, men føler ikke at jeg får det.

Hei. Jeg heter (…) og er 15år. Jeg bor i et familiehjem den dag i dag og trives ikke. Før jeg flyttet til familiehjem så har jeg bodd i et fosterhjem, et beredskapshjem og jeg har bodd på en instutisjon. Nå bor jeg i et familiehjem og jeg har søkt om å flytte siden jeg kom. Jeg kom i Januar og trives ikke. Jeg er redd for å sove om natten og jeg er redd for å dra hjem. Jeg sliter veldig mye med meg selv, siden jeg har spurt barnevernet om hjelp men de sier at de ikke vil flytte meg. Og at jeg skal bo der til jeg er 18 år. Jeg har sagt at selvom jeg bare er 15 år, så må jeg sette ned foten og at de må begynne og høre på meg. Dette går så utrolig mye utover skolen, jeg klarer ikke å konsentrere meg, gjøre lekser eller være i timene. Fordi jeg sitter bare å tenker på at jeg må hjem etter skolen. Jeg trenger virkelig hjelp. Jeg vil bli flyttet. HJELP

Hei

Så bra at du skriver til oss. Vi skjønner at dette er vanskelig for deg.

Barnevernet skal hjelpe deg, og de skal passe på at du har det bra i familiehjemmet. De skal også sørge for at du får hjelpen du trenger av andre, for eksempel at du får en psykolog eller andre og snakke med om hvordan du har det. Det finnes mange hjelpetiltak barnevernet kan sette inn.

Vårt råd er at du ber om et møte med barnevernet. Der kan dere bli enige om hvordan de kan hjelpe deg, slik at du trives best mulig i familiehjemmet. Det er viktig at de får vite hvordan du har det, og hvorfor du ikke har det bra der. Du kan også tenke gjennom hva som må endres for at du skal trives der.

Hvis det er noe i familiehjemmet som ikke er bra for deg, kan du også kontakte Fylkesmannen. Fylkesmannen skal passe på at familiehjemmene gjør jobben sin og er et bra sted å være.  Du finner din Fylkesmann her.

Når du er i barnevernet har du flere rettigheter. En av de viktigste er retten til å bli hørt. Det betyr at barnevernet skal snakke med deg for å få høre hva du mener, ønsker eller tenker. Barnevernet skal også informere godt om hva de gjør og hvorfor.

Siden du er over 15 år har du egne partsrettigheter. Det betyr blant annet at du kan be om å få se dokumentene barnevernet har om deg og klage hvis du ikke får god nok hjelp.

Vi har en nettside hvor du kan lese mer om hva barnevernet skal gjøre og hva du kan gjøre hvis du er misfornøyd.

Vi håper dette hjelper, hvis ikke kan du kontakte oss igjen.

Hilsen oss i Barneombudet

(PS: vi har tatt bort navnet ditt så ingen kan kjenne deg igjen)

Spørsmålsarkiv