8. desember 2017

jeg blir sur

hei, jeg har en person som nettopp har blitt hentet av barnevernet og er flyttet. i helgen skulle personen ha besøk av foreldrene men så var det noen som nektet personen at foreldrene kom å ga personen ingen grunn. hva faen?! dere må gi en grunn til at denne lillepersonen ikke får ha besøk av foreldrene ! personen er kjempe lei seg og sinna og helt sikkert redd! jeg vil ha svar på dette.

Tema: Barnevern

Hei,

Barneombudet er ikke barnevernet – vi jobber med barns rettigheter. Derfor kan vi ikke svare nøyaktig på hva som har skjedd med barnet du skriver om. Vi kan likevel si litt om hva som er vanlig, hvilke rettigheter barn har i barnevernet og om hvordan man kan klage.

Det å bli flyttet ut av hjemmet av barnevernet er ofte vanskelig for et barn. I starten hender det at barnevernet bestemmer at et barn som er flyttet ikke skal ha kontakt med foreldrene. Det skal være for at barnet får tid til å finne seg til rette i fosterhjemmet eller institusjonen.

Barn i barnevernet har rett til å bli hørt. Det betyr ikke at barnet kan bestemme alt, men at barnevernet skal høre hva barnet mener, legge vekt på det og gi barnet en grunn når de må gjøre noe annet enn det barnet selv ønsker. Barn i barnevernet har også vanligvis rett til samvær med foreldrene sine, men hvis man bor i fosterhjem, er det vanligvis ikke så veldig ofte. Det kommer an på barnet og foreldrene. Det er fylkesnemnda som bestemmer hvor mye samvær barn og foreldre skal ha.

Både barn og foreldre har mulighet til å klage på saksbehandlingen i barnevernet. Det kan barn for eksempel gjøre hvis de ikke blir hørt eller tatt på alvor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv