11. mai 2018

Institusjon

Hei.
Jeg bor i et nettverk-fosterhjem nå, og skal flytte ut der snart. Hvordan skal jeg overtale barnevernet til å la meg få bo på en institusjon? Jeg føler ikke de hører på meg i d hele tatt, jeg ble flyttet hit uten mitt samtykke. Blir 18 om bare noen måneder, men jeg trenger fortsatt tett oppfølging uten å havne på kjøret. Kan dere gi meg noen gode argumenter til hva som er lurt og si og hvordan de skal høre på meg?

Tema: Barnevern

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Vi er lei for å høre at du har det vanskelig.

Barnevernet har en plikt til å lytte til deg og legge til rette for at du får si din mening om saken. Du er snart er 18 år, og skal barnevernet legge stor vekt på det du mener og ta det med i sin vurdering av hvor du skal bo. Dette står både i Grunnloven § 104 og i FNs barnekonvensjon artikkel 12.

Man kan være plassert på institusjon etter man har fylt 18 år. For å kunne dette må du ha bodd på institusjon før man fylte 18, og du må selv samtykke til at du fortsatt skal bo på institusjon.

Vi tror det er lurt at du ber om et møte med barneverntjenesten og forklarer  hvorfor du ønsker å bo på institusjon. Det er best om du tydelig får frem hvordan du har det, og hva du tenker at vil skje dersom du ikke kommer på institusjon. Hvis du har en voksen du stoler på, kan det være lurt å be om hjelp til å snakke om det og forberede seg. Dersom du ønsker det, kan du ha med deg en voksen du stoler på i samtalen med barnevernet. For å få frem alt som er viktig for deg på en god måte, er lurt å bruke tid på å forberede seg. Vi har laget noen råd til hvordan man kan forberede seg til en vanskelig samtale som du kan se på.

Du kan gjerne ta med vårt svar når du snakker med barneverntjenesten. Det er veldig viktig at barnevernet overholder og respekterer dine rettigheter.

Dersom barnevernet fremdeles ikke vil flytte deg til institusjon etter et slikt møte, kan du klage til fylkesmannen. Det kan være lurt å få hjelpe av en voksen du stoler på hvis du skal skrive en klage. Du finner kontaktinformasjon til fylkesmannen her.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv