15. september 2017

Institusjon

Hei jeg bor på en barneverninstitusjon. Plassert på 4-26.. jeg vil ikke bo her og føler meg klar for å flytte hjem. Men barnevernet og sånt sier nei til det at jeg ikke er klar og kommer ikke med en god nok grunn heller.. det er Ingen jeg kan snakke med som kan hjelpe meg Ingen!! Jeg vil ha hjem jeg må flytte hjem men vet ikke hvordan?? Hsr ingen jeg stoler på..

Hei,

Vi skjønner at du er i en vanskelig situasjon.

Barnevernet kan bestemme at du skal være på institusjonen i opptil tre uker. I løpet av de tre ukene skal barnevernet ta en avgjørelse på hva som skal skje videre, om du fortsatt bør være der eller om du skal få flytte hjem. Barnevernet skal informere deg om hva de bestemmer seg for og hvorfor, på en måte som du forstår.

Hvis barnevernet ikke har forklart deg hva de har bestemt seg for, eller hvorfor de har bestemt seg for det de har gjort, kan du spørre saksbehandleren din i barnevernet om dette. Det er viktig at du får høre hvorfor de har bestemt seg for det de har gjort, og dette har du rett til å få vite.

Når du bor på institusjon, skal du også få besøk av en eller flere personer fra fylkesmannen, som skal se til at du har det bra. De skal snakke med deg om hvordan du trives og har det på institusjonen. Du kan si ifra til disse hvis det er noe som plager deg eller hvis du ikke trives. De skal komme minst fire ganger i året.

Hvis du ikke har fått besøk av noen fra fylkesmannen, kan du si fra til barnevernet om dette. Du finner mer informasjon om tilsyn på barneverninstitusjoner på denne siden.

Hvis du trenger mer juridisk rådgivning, så kan ta kontakt med Barnas jurist. De gir gratis hjelp til de under 25 år. Lenke til Barnas jurist

Hvis du har behov for noen å snakke med, kan du også ringe Røde Kors-telefonen Kors på halsen. Der jobber det personer som er vant til å snakke med barn og unge om ulike problemer, og de hører på det du har å si. Du kan være anonym, og det er helt gratis. Du finner mer informasjon her.

Vi håper dette er til hjelp, og at det løser seg for deg.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv