18. november 2017

Innsamlingsdag på skolen

Kan skolen forlange at jeg gjør forefallende arbeid på skolen og at skolen da betaler de 400 kr til innsamlingsaksjonen, trodde de måtte tilby oss alternativt opplegg og ikke gjøre arbeid på skolen

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan ikke tvinge deg til å delta på en innsamlingsaksjon. Du har i stedet krav på opplæring på skolen den dagen de andre elevene har innsamlingsaksjon.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv