8. mars 2017

Inndragelse av telefon om natten

Hei gutt på 16 år så bor i fosterhjem, tlf min blir dratt inn om natten har de låft om det

Hei, takk for at du skriver til oss. Når man bor i fosterhjem er det slik at fosterforeldrene skal fungere nesten på samme måte som foreldre flest.

Barnevernet har omsorgsansvaret for deg, mens fosterforeldrene dine har det som ofte kalles for den daglige omsorgen. Det betyr bl.a. at det er de som skal passe på deg, sette grenser for deg og sørge for at du har det bra i hverdagen.

Barn har rett til å bli hørt, og jo eldre du blir, jo mer bør de voksne lytte til deg. Det er likevel de voksne som har ansvaret for deg, og bestemmer. Det kan hende at fosterforeldrene dine har gode grunner for at du ikke kan bruke mobilen etter at du har lagt deg for kvelden, men da må du få vite det.

Her kan du lese mer om rettighetene dine i fosterhjem.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv