10. april 2018

i beredskapshjem

Hei !

Jeg spurte om jeg gjør noe galt når jeg har kontakt med foreldrene mine gjennom nett og telefon, selv om jeg ikke har lov til det.

Jeg spurte foreldrene mine om det og de sier jeg ikke gjør noe galt, men barnevernet sier jeg ikke har lov, fordi jeg blant annet bor på hemmelig adresse, som foreldree mine ikke vet

Hva kan skje hvis barnevernet eller fosterforeldrene mine får vite det. Jeg tørr ikke si det til barnevernet for da mister jeg kanskje kontakten min med familien min og vennene mine.

Jeg har bodd i beredskapshjemmet i 3 uker nå, og har rømt 2 ganger, og jeg har det ikke bra, barnevernet sier jeg må slå meg til ro, men jeg hvorfor skal jeg det, jeg går liksom bare og venter på å få komme hjem igjen snart.

Tema: Barnevern

Hei!

Vi forstår at vi ikke har svart helt klart på spørsmålet ditt.

Nå som du er i beredskapshjem, er det barnevernet som bestemmer over deg. Ikke foreldrene dine. Hvis barnevernet sier at du ikke skal ha kontakt med foreldrene dine, kan det være gode grunner til det, men det er viktig at barnevernet forklarer hvorfor. Du må gjøre det som barnevernet sier, selv om foreldrene dine sier noe annet.

Vi vet ikke hva som skjer hvis barnevernet får vite at du har kontakt med foreldrene dine. Kanskje de for eksempel blir nødt til å passe bedre på hva du gjør på nett og telefon. Vi anbefaler deg å gjøre som barnevernet sier.

For mange barn er det veldig vanskelig å flytte til et beredskapshjem. Men det hjelper ikke å rømme eller bryte reglene. Selv om du har det vanskelig der du er nå, er det bedre å følge reglene og gjøre som barnevernet sier – uansett om du skal tilbake til foreldrene dine eller ikke.

Barnevernet kan ikke gjøre akkurat som de vil. Når de bestemmer over deg, skal de tenke på hva som er best for deg. De skal lytte til hva du sier, Vi anbefaler deg å snakke med barnevernet og fosterhjemmet ditt om hvordan du har det. Fortell at du har det vanskelig og prøv å forklare hva som kan hjelpe.

Vi forstår at du gjerne skulle hatt enda mer hjelp, skriv gjerne til oss igjen hvis du har flere spørsmål. Vi håper du får det bedre snart.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv