25. mai 2018

Hygiene problemer i kantinen

I kantinen på skolen blir ikke det oppfulgt hygyeniske regler som mangel hansker, rart kjøtt osv. «Kantinedama» tar på salaten hele tiden med sktne hender osv. Felleskapet vårt har klaget til skoleadministrasjon 3 eller 4 ganger, men det har ikke hjulpet. Hva skal vi gjøre?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Helsedirektoratet har laget egne retningslinjer om mat og måltider i skolen. Her står det at skoler som serverer mat og drikke, må følge matloven og råd fra Mattilsynet. Disse reglene og rådene skal sikre at maten som serveres er helsemessig trygg, og skolen må ha rutiner som sikrer at reglene følges.

Du kan lese mer om dette i Helsedirektoratets retningslinje for mat og måltider i skolen.

Hvis det ikke hjelper å ta opp problemet med skolen, kan dere forsøke å ta det opp med kommunen. Dere kan spørre foreldrene deres om hjelp til dette. Dere kan også spørre helsesøster på skolen om hjelp.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv