11. desember 2017

Hvorfor

Hvorfor må det være aldersgrense på musicaly

Hei!

Det er de som har laget Musical.ly som har bestemt at man bør være 13 år. Det er to grunner til det. Den ene grunnen er at i mange land kan ikke barn under 13 år lage avtaler selv. Den andre grunnen er at de vil beskytte barn mot filmer eller bilder som kan være ekle eller skremmende for barn.

Det er viktig at barn og unge kjenner til reglene på nett og snakker med foreldrene sine om det. Dere kan lese mer om aldersgrenser og sosiale medier her:

Lenke til Barneombudets side om sosiale medier.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv