3. juli 2017

Hvorfor?

Hvorfor får man erstatningskrav for ulovlig nedlastning av filmer mens ikke når man ser på ulovlig porno? Takk på forhånd.

Hei!

Takk for spørsmålet ditt, vi skjønner at dette kan være litt forvirrende.

Et erstatningskrav kommer som regel fordi man har ødelagt noe eller påført noen et økonomisk tap. Erstatningen skal dermed «reparere» skaden. Hvis man laster ned en film uten å betale, så får ikke de som har laget den betalt for arbeidet sitt. Tanken er at man derfor må erstatte det de har tapt.

Ulovlig porno er skadelig for de som blir utsatt for det. Men når man ser på porno har man ikke selv påført dem denne skaden. Det er de som har laget pornoen som har gjort det, og er ansvarlige for skaden. De kan derfor få krav om erstatning (og annen straff).

Det er likevel straffbart å laste ned ulovlig porno. Man kan få bøter og fengsel. Ved å laste det ned bidrar man nemlig til at pornoen blir laget, og dermed indirekte til at noen blir skadet.

Hvis du vil kan du lese mer om ulovlig porno her.

Vi håper dette svaret var oppklarende!

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv