13. november 2017

Hvor varmt kan det være?

Jeg er 14 år og går i niende klasse. I klasserommet er det veldig varmt, ledelsen på skolen vår har tatt tak i dette men det blir ikke kaldere. Vinduene er også barne-sikkert så vi får ikke luftet ordentlig heller. Vi har fått en temperaturmåler i klassererommet og den viste det var 25*C, her inne. Hvor varmt må det være før man kan dra hjem?

Hei!

Takk for ditt spørsmål til oss hos Barneombudet.

Det er ingen regler i opplæringsloven som sier nøyaktig hvor varmt det kan være på skolen før skolen må sende dere hjem. Det som står i loven er at det fysisk skolemiljø skal være trygt og godt og at det skal fremme helse, trivsel og læring. Det betyr at hvert tilfelle må vurderes konkret.

Helsedirektoratet har sagt at om vinteren bør temperaturen ligger mellom 20 – 24 grader. Skolen da vurdere om det er forsvarlig at dere er på skolen eller om dere bør sendes hjem.

Når dere har en temperatur på 25 grader bør dere be rektor om å skrive et enkeltvedtak med tiltak om hva skolen skal gjøre for at inneklimaet deres skal bli trygt og godt. Rektor må da lage en plan for hvordan dere skal få et bedre inneklima.

Vi har samlet informasjon om fysisk skolemiljø med skjema for å klage. Det finner du her: informasjon om fysisk skolemiljø

Spørsmålsarkiv