16. august 2017

Hva skal til for å flytte?

Hva skal til for at barnevernet kan flytte meg vekk fra hjemmet? Holder det at stedet jeg bor på er en drittplass som sendte meg på psykiatrisk etter åtte års fysisk og psykisk mobbing (pluss to seksuelle overgrep), og at foreldra mine nekter å flytte? Eller må det være noe med familien min. Jeg er i kontakt med barnevernet fra før, og har fortalt den jeg snakker med om at jeg føler at pappa mobber meg, men det skjedde ikke noen ting med det, ikke en samtale med pappa om det en gang…. (Veit ikke om man kan bruke unnskyldningen at hun jeg snakker med framdeles er student som går sisteåret med studie nå, så hun ikke er fullt utlært enda?)

Hei, fint at du har skrevet til Barneombudet.

Barn og unge har rett til å ha det trygt og godt hjemme. Foreldre skal ikke mobbe barna sine. Det du skriver om er alvorlig og viktig. Siden vi ikke kjenner deg og din situasjon så godt, må vi svare litt generelt når det gjelder hva som skal til for å flytte et barn ut av hjemmet.

Barnevernet skal først og fremst hjelpe barn så de får det bedre hjemme hos foreldrene sine. De kan snakke med foreldrene og gi dem råd om hva de kan gjøre for at barnet skal oppleve trygg og god omsorg. Du kan lese mer om dette på Barneombudets nettsider.

Barn har også rett til å bli hørt i barnevernet. Før barnevernet bestemmer seg for hva de skal gjøre for å hjelpe nettopp deg, skal de lytte til det du har å si. Også dette kan du lese mer om på våre nettsider.

Samtidig høres det ut som du allerede har forsøkt å snakke med barnevernet, blant annet om at faren din mobber deg. Men som du også skriver, snakket du den gangen bare med en student. Kan hende ble ikke det du fortalte gjenfortalt til saksbehandleren din på en måte som gjorde at han/hun skjønte at dette var viktig informasjon.

Vi synes derfor du skal ta direkte kontakt med saksbehandleren din i barnevernet, og be om få en samtale med henne/ham. Da kan du fortelle hvordan du har det hjemme, og hva du ønsker skal skje. Vis dem gjerne det du har skrevet til oss.

Det er ikke sikkert at barnevernet kommer til å flytte deg, men da har de hvert fall litt mer informasjon å legge vekt på når de skal finne ut av hvordan de best kan hjelpe nettopp deg.

Ta gjerne kontakt med oss igjen hvis det ikke hjelper å snakke med barnevernet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv