16. august 2017

Hva skal til for å flytte? (2)

Hva skal til for at barnevernet kan flytte meg vekk fra hjemmet? Holder det at stedet jeg bor på er en drittplass som sendte meg på psykiatrisk etter åtte års fysisk og psykisk mobbing (pluss to seksuelle overgrep), og at foreldra mine nekter å flytte? Eller må det være noe med familien min. Jeg er i kontakt med barnevernet fra før, og har fortalt den jeg snakker med om at jeg føler at pappa mobber meg, men det skjedde ikke noen ting med det, ikke en samtale med pappa om det en gang…. (Veit ikke om man kan bruke unnskyldningen at hun jeg snakker med framdeles er student som går sisteåret med studie nå, så hun ikke er fullt utlært enda)

Dette var mitt spørsmål, og jeg fikk beskjed om å ta kontakt med saksbehandleren min i barnevernet, men det er hun som er saksbehandleren min. Jeg har gått til barnevernet i snart et halvt år, og har ikke snakket med andre enn ho studenten…. Da er det vanskelig å vite hva jeg skal gjøre utifra det som ble svart

Tema: Barnevern

Hei igjen,

Det er barnevernet som vurderer når det er grunn nok til å flytte deg ut av hjemmet ditt. Det skal ganske mye til for at de gjør det, for de vil helst hjelpe barn og unge mens de bor hjemme.

Vi forstår at du ikke opplever å få hjelp av den som har ansvar for deg i barnevernet. Det er mulig å klage på det barnevernet gjør, men dette gjelder ikke alt. Du har større rett til å klage når du er over 15 år. Du kan lese mer om det her.

Siden dette med klage er litt komplisert, foreslår vi at du tar kontakt med barnas jurist og ber om hjelp til å finne ut av hvordan du kan få bedre hjelp fra barnevernet. I barnas jurist jobber det jurister som gir gratis hjelp til barn som trenger hjelp med å få oppfylt rettighetene sine.

Lenke til barnas jurist

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv