20. mars 2017

hva rettigheter har et barn i barnehagen

Hei!

Jeg er en mor som har et barn i en barnehage hvor vi er flere foreldre som reagerer på at de ansatte ikke bryr seg om å skifte på barnet når det er vått eller stoppe mobbing som skjer fra de store barna. ( vi reagerer på andre ting også.) Vi har prøvd å prate med ledelsen men de angriper oss som foreldre i stedet og beskylder oss for å være sinte på barnehagen. Vi har klaget til tilsynet i bydelen, men får bare beskjed om at vi må ta saken med ledelsen. Har ikke barn i barenhage noe vern?

Tema:

Hei!

Denne siden er kun for barn og ungdom. De skal få hurtig svar.

Voksne kan sende e-post til post@barneombudet.no

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv