6. september 2017

Hva har en lærer på (…) videregående lov til?

Har lærer lov til å kontakte foreldre uten å si fra til meg først? Har lærer lov til å gi 3 anmerkninger på en dag uten å informere meg om det? Har lærer lov til å ignorere elever i timen?

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålene dine.

Lærere har lov til å kontakte foreldrene dine uten å si fra til deg først. Foreldrene dine har ansvar for deg til du fyller 18 år. Da er det viktig at de vet hva som foregår på skolen, slik at de kan hjelpe deg.

Lærere må si fra til deg dersom du får en anmerkning. Anmerkningen får man jo når man har brutt skolens ordensreglement, og anmerkningen er en måte å si fra om at du har gjort noe feil og må rette på det. Da sier det seg selv at du må få vite om anmerkningene.

Du må også få mulighet til å klage dersom du mener en anmerkning er feil. Dét blir vanskelig å gjøre på slutten av året når du kanskje har glemt hva som skjedde.

Vi har laget denne siden der du kan lese mer om anmerkninger

Lærere har ikke lov å ignorere elever i timen. Du har rett til å ha det bra på skolen, og det har du ikke når lærere ignorerer deg. Du kan lese mer om retten til ha det bra på skolen her.

Skolen har ansvar for at elevene har det bra på skolen. De som jobber på skolen skal lytte til det barna har å si, og ta deres meninger på alvor. Når du ikke har det bra kan du ta det opp med skolen din. Det kan du gjøre ved å si ifra til rektor, eller til en rådgiver eller inspektør.

Hilsen oss i Barneombudet

(PS: vi har tatt bort navnet på skolen din så ingen kan kjenne deg igjen)

Spørsmålsarkiv