27. juni 2017

Hva

Hvorfor må det være 13 aldersgrense
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,,,,

Hei!

Vi er litt usikre på hvilken aldersgrense du snakker om, men går ut i fra at det kanskje er sosiale medier.

Mange sosiale medier har 13 års aldersgrense. Det er tjenestene selv som har satt denne aldersgrensen. Det er to grunner til det. Den ene er at i mange land har en ikke lov til å lage avtaler med barn under 13 år. Den andre er at de vil beskytte barn mot filmer eller bilder som kan være ekle eller skremmende for barn.

På våre nettsider har vi skrevet mer om aldersgrenser på sosiale medier.

 

Hvis du mente noe annet enn det du har fått svar på, er det fint om du skriver til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv