6. september 2017

HUFF

kan mamma bestemme at jeg ikke får lov til å bruke konfepengene mine på lett mc?

Hei, og takk for at du tar kontakt.

Er du under 15 år, kan foreldrene dine nekte deg å bruke penger du har fått, hvis de mener du vil bruke pengene på noe som ikke er bra for deg.

Når du er over 15 år har du i utgangspunktet rett til å bruke penger du har tjent selv eller fått i gave, som du selv vil. Men de som har gitt deg konfirmasjonsgaven kan ha sagt at den skal brukes til noe spesielt, f.eks. at du skal spare pengene til senere. Da kan du ikke bruke pengene på noe annet.

Selv om du kan kjøpe noe, kan foreldrene dine lage regler om hvordan du kan bruke det du har kjøpt. For eksempel dersom du kjøper en datamaskin, kan de sette regler for hvor mye du kan spille på den. Slike regler kan de også lage når du kjøper en lett MC.

Les mer om retten til å bruke penger du har fått i gave eller tjent

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv