31. mai 2018

Hoverboard/classywalk

Hva er aldersgrensen på classywalk. Det er mange forskellige svar eg får når eg spør folk og er veldig usikker på hva den er.

Tema: Aldersgrense

Hei,

Takk for spørsmål. Vi forstår godt at det er litt vanskelig å finne ut av.

Små, elektriske kjøretøy er nettopp blitt likestilt med sykkel, og dermed er det  ingen aldersgrense på dem.

At de er likestilt med sykkel betyr også at man må følge trafikkreglene som gjelder for sykkel, blant annet at man skal være forsiktig når man ferdes på fortau eller gangveg.

Det er også noen regler for stort kjøretøyet kan være, og makshastigheten er 20 km/t. Det er heller ikke lov å være flere enn én person på kjøretøyet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv