25. september 2017

Holdt igjen på skolen

3 gutter ble feilaktig beskyldt for å mobbe en annen gutt i klassen. De ble holdt igjen i 2 timer etter skoletid. Er det lov?

Tema: Mobbing Skole

Hei!

Det kan være lov. Det kommer an på grunnen til at det skjer.

Skolen skal stanse all mobbing og krenkelser i skolen. Hvis de mener noen mobber noen andre, må de gjøre alt de kan for å stanse det. Da må de snakke med de elevene som saken gjelder. Noen ganger må det skje med én gang, for eksempel etter skoletid. Hvis elever må bli igjen en stund etter skoletid, er det viktig at foreldrene får beskjed. Skolen kan ikke fysisk tvinge elever til å bli på skolen.

Skolen skal ha et ordensreglement. Der skal det stå både hvilke regler som gjelder på skolen og hva skolen kan gjøre hvis elever bryter reglene. Å måtte bli igjen etter skoletid kan være en reaksjon fra skolen. Hvor lenge eleven skal sitte igjen må stå i forhold til hvor alvorlig det eleven har gjort er.

Hvis skolen ikke følger sitt eget reglement eller har regler som er ulovlige, kan man klage.

Les mer om ordensreglement her

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv