5. desember 2017

Hasj

Jeg tørr ikke å gå til skolen pga. Det er folk som holder på med hasj, våpen osv.

Tema: Skole

Hei,

Takk for at du skriver til Barneombudet!

Du har rett til å føle deg trygg på skolen din. Når du ikke føler deg trygg, er det viktig at du snakker med en voksen. Det er viktig å fortelle om hva som skjer og som gjør deg utrygg. Da skal de voksne gjøre det trygt for deg.

Du kan snakke med foreldrene dine, en annen voksen du stoler på, læreren din, eller en annen voksen på skolen. Du kan også snakke med helsesøster på skolen din. De er vant til å snakke med barn om mye forskjellig.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv