8. mars 2018

Har min foreldre lov å nekte meg pass?

hallo!
Jeg har tenkt meg til Kroatia uken før jeg fyller 18. Mine foreldre nekter å gi meg pass til denne reisen av ukjente grunner. Jeg er en grei jente, uten noen form for problemer med barnevernet eller en forhistorie med å rømme hjemmenifra. Ettersom jeg fyller 18 uken etter reisen føler jeg det er urimelig at de nekter meg dette, er det noe jeg kan gjøre for å skaffe meg reisedokumentasjon? Reisen er allerede bestillt, og jeg drar sammen med 4 av mine gode venniner.

Tema: Aldersgrense

Hei og takk for at du skriver til oss.

Ja, foreldrene dine kan faktisk nekte deg pass. De har ansvaret for deg frem til du fyller 18 år.

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til søknaden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv