22. mars 2017

har det litt vanskelig i beredskapshjem

Hei !

Takk for svaret deres. Jeg har snakket med saksbehandleren min i barnevernet, og jeg har sagt at jeg egentlig har det bra i beredskapshjemmet, og vil så gjerne fortsette å bo her til jeg kanskje får flytte hjem igjen. Men hun sier at de ikke stoler på meg og at de mener jeg har stukket av flere ganger. Jeg vet ikke helt hvem jeg kan klage til. Tilsynsføreren min sier det same som barnevernet og helsesøster på skolen sier at det er vanskelig for henne å vite hva som er sant. Jeg føler at alle svikter meg og ingen er glad i meg. Hva burde jeg gjøre, jeg har ikke lyst å flytte igjen

Tema: Fosterhjem

Hei,

Slik vi forstår det er det du som skrev til oss 21. mars og var fortvilet.

Først, vi er sikker på at det er noen som er glad i deg. Vi skjønner også at du synes det er dumt at du kanskje må flytte til et nytt sted med nye folk som skal ta vare på deg.

Det er bra at du har tatt kontakt med saksbehandleren din i barnevernet og at du har fortalt at du egentlig ikke vil flytte. Du er over 7 år og skal gis anledning til å uttale deg før det tas avgjørelser i saker som berører deg. Det du mener skal de legge vekt på i sine avgjørelser. Du har også rett til å få informasjon, men siden du er 11 år, har du ikke rett til å få vite alt om barnevernssaken din.

Ut fra det du skriver, er det ikke sikkert at det er så mye mer du kan gjøre nå. Det er opp til barnevernet å finne ut av om du kan bli boende i beredskapshjemmet eller om du må flytte. Når de bestemmer det, skal de gjøre det som er best og tryggest for deg. De skal lytte til hva du mener om saken. Men dette betyr ikke at det blir akkurat slik du ønsker.

Vi har laget en side som heter: Rett til å bli hørt i barnevernet. Nederst på siden ligger det et skjema mener at barnevernet du kan fylle ut og sende til barnevernet. Da har du i alle fall sagt fra skriftlig om at du er uenig i avgjørelsen om å bli flyttet, og at du mener at barnevernet ikke tror på deg.

Ta gjerne kontakt med oss igjen hvis du har flere spørsmål.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv