25. august 2017

har barnevernet lov ?

Kan et barn bli hentet med makt av barnevernet når fylkesnemda har bestemt at barnet skal i fosterhjem, men foreldrene har anket dette og anken ikke er bestemt enda ?

Tema: Barnevern

Hei!

Spør Barneombudet er en spørretjeneste for barn. Dette spørsmålet kan den som er advokat for de voksne svare på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv