14. desember 2017

Gutter oppførsel!

Jeg har noen gutter i klassen som er bare dust og snakker stygt om meg og andre. Hva skal jeg gjøre med dette? Svar så fort som mulig takk

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Det er ikke greit at gutter i klassen er dust eller snakker stygt til deg og andre. Dersom de ikke respekterer det når dere sier ifra bør du si fra til de voksne på skolen, for eksempel læreren din eller rektor.

Du har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Skolen skal hjelpe deg når du sier fra at noen oppfører seg på en måte du ikke synes er grei.

Vi har samlet mer om rettighetene dine her: informasjon om retten til et trygt og godt skolemiljø.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv