12. juni 2017

Gjort noe dumt

Hei, jeg har gjordt noe dumt. Mamma vet ikke om det, og jeg er redd hun finner ut…

Hei!

Hvis du klarer å si fra til moren din om hva som har skjedd, er det det beste. Alle kan gjøre dumme ting, og da kan foreldre være god støtte. Selv om det kan være vanskelig først, blir foreldre oftest glade når barn forteller om noe vanskelig, det betyr at barnet stoler på at foreldrene vil hjelpe.

Vi har laget noen råd om hvordan du kan forberede deg på en vanskelig samtale. De finner du her.

Hvis du ikke vil snakke med moren din, kan du si fra til en annen voksen du stoler på. Det kan for eksempel være en lærer eller helsesøster.

Du kan også ringe til Kors på halsen – det er gratis og du kan snakke med en voksen som gir deg råd.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv