21. april 2017

Gå på konserter med lærer

Hei!
Jeg er interessert i å lære de store klassiske konsertene. Og min mannlige lærer på 43 år vil gjerne gå på konsert med meg på fritiden. Er dette et greit lærer elev forhold?

Tema: Skole

Hei, så fint at du skriver til oss om dette.

En lærer skal opptre profesjonelt.  Det betyr at han ikke kan etablere et for nært forhold til elevene, og kan ikke gi en elev en fordel fremfor de andre.

Selv om både du og læreren din er opptatt av musikk, så er det ikke vanlig at en lærer inviterer bare en elev med på konsert. Dersom en lærer vil ta elever med på konsert burde hele klassen vært invitert, og foreldrene burde fått beskjed om arrangementet.

Det er viktig at du stoler på magefølelsen din.  Det at du stusser på om dette er et greit lærer-elev forhold, er et viktig signal om at det trolig ikke er det.

Dersom du synes dette er ubehagelig, er det viktig at du sier ifra om det hjemme. Du kan også snakke om det til helsesøster på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv