27. februar 2017

fritid

Hei! Mamma lar meg ikke møte noen venner på fritiden. Jeg føler jeg er innesperret i mitt eget hus. Det har ikke noe å si om det er jente eller gutt. Jeg har veldig få venner her jeg bor nå, og alle vennene mine bor 40 min unna meg. dette har aldri vært et problem før. Jeg blir helt deprimert av å være så emsom og ikke ha mulighet til å møte venner eller være ute etter skolen. er det noe jeg kan gjøre for å overbevise mamma om at det er trygt? har hun lov til å nekte meg å møte vennene mine?

Hei, fint at du har skrevet til Barneombudet.

Moren din må ha en veldig god grunn hvis hun skal nekte deg å se venner. Da må hun være alvorlig bekymret for, eller ha en reell grunn til å tro, at vennene dine vil ha deg med på noe som ikke er bra for deg.

Du skriver at dette aldri har vært et problem før. Kan det ha skjedd noe som gjør at hun har mistet tilliten til deg? I tilfelle må dere snakke ordentlig sammen om hva som skal til for at hun kan få tillit til deg igjen. Uansett om det er en manglende tillit eller noe annet: Dere er nødt til å snakke ordentlig sammen om dette.

Barn har rett til å bli hørt om alle saker som handler om det, og barnets meninger skal tillegges vekt etter hvor gammelt og modent det er. Du er 15 år. Det betyr at moren din må legge stor vekt på hva du mener.

Vi synes du og moren din skal sette dere sammen og snakke gjennom dette. Da må du forklare henne hvor viktig det er for deg å ha mulighet til å være sammen med venner på fritiden, og hva det gjør med deg å være så mye ensom. Også må dere snakke sammen om hva som skal til for at moren din skal føle seg trygg når du er sammen med venner.

Barneombudet har laget noen råd om hvordan ta en vanskelig samtale med en voksen. Vi håper du kan plukke opp noen gode råd her:

Lenke til den vanskelige samtalen med en voksen

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv