4. april 2016

Fritid

Kvifor har eg så mykje fritid?

Tema: Fritid

Hei,

Barnekonvensjonen bestemmer at alle barn har rett til kvile, fritid og leik, og til å delta i kunst og kulturliv. Dette er fordi det er viktig for barnet si utvikling.

Læringa på skulen legg grunnlag for ein del av barnet si utvikling. Men det er også viktig med fri leik, fysiske aktivitetar og samspel med andre utan at det er organisert.

Vi håper du fikk svar på spørsmålet ditt. Dersom du ikkje fekk svar kan du skrive til oss på nytt.

Helsing oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv