6. mai 2016

fotball

hei
Jeg lurer på om man har rett til å delta på sosiale aktiviteter som fotball.
Det hjemme sier at de ikke lenger vil betale for det, eller fotballcuper

Hei!

Det er riktig at barn og unge har rett til et fritidstilbud i følge barnekonvensjonen.

Samtidig kan en del organiserte aktiviteter være dyre å være med på, og det er ikke alle familier som har råd til det.

Vi vet ikke hva som er grunnen til at dine foreldre ikke vil betale for deg lenger, men vi foreslår at dere tar en prat om det, og forsøker å finne ut hva dere kan gjøre for å finne en løsning sammen. Her er noen tips, om du trenger det:

Den vanskelige samtalen med en voksen

Kommunen der du bor har også et ansvar for at det finnes gratis fritidstilbud til barn og unge. Kanskje dere kan ta kontakt med kommunen for å se hva de kan tilby av alternative aktiviteter, dersom du ikke kan fortsette med fotballen.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv